יום שני, 24 בינואר 2011

פונקציית PMT חישוב תשלום קבוע (משכנתה זולה או יקרה )

באמצעות פונקציית PMT ניתן לבצע חישוב של התשלום הקבוע שנצטרך לשלם  עבור הלוואה שבה שיעור הריבית קבוע.

כאשר נרשום בתא מסוים את הנוסחה  PMT = ונלחץ על ה- FX תיפתח החלונית הבאה :
RATE- שיעור הריבית של ההלוואה
NPER - סה"כ מספר התשלומים של ההלוואה
PV- הערך הנוכחי של התשלומים העתידיים ,קרן ההלוואה.
FV -סעיף אופטציונאלי- הערך העתידי אותו נרצה להשיג
TYPE  -ניתן לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות:
0 מסמל תשלום בסוף התקופה
1- מסמל תשלום בתחילת תקופה

ניקח לדוגמה את נתוני ההלוואה הבאים:

ריבית שנתית של 7% -RATE
36 תשלומים חודשיים-3 שנים -NPER
סכום ההלוואה 500,000 ש"ח  -PV
תשלום בתחילת תקופה- 1-TYPE
מכוון שהריבית מצוטטת במונחים שנתיים ואנחנו מחפשים לדעת מהו התשלום החודשי יש לחלק את הריבית ב-12 ע"מ לקבל את הריבית במונחים חודשיים.(PMT(7%/12,36,500000,,1=הנוסחה בקיצור

תוצאת הנוסחה היא 15,439 ש"ח תשלום לחודש =PMT


תגובה 1: