יום שלישי, 25 בינואר 2011

פונקציה ערך מוחלט - ABS -(השוואת מחירים)

כאשר נרצה להמיר מספר שלילי לערכו המוחלט נשתמש בפונקציית ABS.

להלן דוגמה של חישוב ההפרש בין מחיר מוצר א' למחיר מוצר ב' , חלק ממהפרשים חיוביים וחלק שליליים מכוון שלעיתים מחירו של מוצר א' יקר ממחירו של מוצר ב' ולפעמים המצב הפוך .
אך לאחר הפעלת פונקציית ABS  ההפרש בין המחירים יתקבל  בערכו המוחלט:


שימו לב כי מחירו של מוצר ב' (300) נמוך ממחירו של מוצר א' (350) !

הנוסחה של הערך המוחלט תראה כך : (מוצר מחיר ב'-מוצר מחיר א' )ABS=
כאשר נלחץ על ה-FX בשורת המצב תיפתח החלונית הבאה-כאמור מחירו של מוצר ב' (300) נמוך ממחירו של מוצר א' (350) וההפרש המקורי הוא 50- בסימן שלילי אך לאחר שימוש בפונקציית ABS מתקבל הפרש חיובי של 50 .


תגובה 1: