יום שני, 31 בינואר 2011

פונקציית IRR -שיעור תשואה פנימי-שת"פ


ראשית מהו IRR ?

שיעור תשואה פנימי של פרוייקט הוא  מחיר ההון בו יש להוון את תזרימי המזומנים של הפרויקט ע"מ שהערך הנוכחי הנקי שלו יהיה שווה לאפס. זהו שיעור התשואה השנתי אשר גלום בפרויקט.
זהו  מחיר ההון שבו הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים בפרויקט יהיה שווה להשקעה הנדרשת היום.באמצעות פונקציית IRR נימצא את  שיעור התשואה הפנימי של  תזרימי מזומנים שמתרחשים במרווחים קבועים, למשל תזרים חודשי או שנתי.
תזרים של הפרויקט חייב להכיל לפחות ערך חיובי אחד וערך שלילי אחד כדי שאפשר יהיה לחשב את שיעור התשואה הפנימי.


להלן דוגמה לפרויקט בו משקיעים בהתחלה 10,000 ש"ח (נסמן במינוס את הסכום מאחר ומדובר בהשקעה)
לאחר שנה מתקבלות הכנסות של 6,000 ש"ח ולאחר שנתיים מתקבלות הכנסות של 7,000 ש"ח (את הסכומים נסמן בפלוס כי מדובר בהכנסות),
נעמוד מתחת לתזרים בתא B5 ונרשום את הנוסחה (IRR  (B2:B4=


להלן הטבלה של תזרים הפרויקט :

ניתן לראות כי שיעור התשואה הפנימי של הפרויקט הוא 18.88% =IRR .2 comments: